- ΕΣΤΙΑ -

Σύλλογος Προστασίας Ατόμων

με Διαταραχή Αυτιστικού

Φάσματος (ΔΑΦ)

"..είμαι ξεχωριστός, είμαι ο εαυτός μου.."

Ο Σύλλογος ...

Ο Σύλλογος ΕΣΤΙΑ εργάζεται για την προστασία και τα δικαιωματα όλων των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), καθώς και των οικογενειών τους, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής τους, ιδιαιτέρως δε της εκπαιδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ζωής, της ψυχαγωγίας και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, καθώς και της δια βίου προστασία τους.