Πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα (ανοικτή) - Αμεα

Δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα (ανοικτή) - Αμεα